ประกาศผลสอบ Pretest
เด็กชายกันตพัฒน์ พลาดสุ
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 1111111111111

คณิตศาสตร์ 2

วันที่สอบ คะแนนสอบ
15 กุมภาพันธ์ 2563 35/40

วิทยาศาสตร์

วันที่สอบ คะแนนสอบ
15 กุมภาพันธ์ 2563 35/40